Refurbished laptops

Materialen

Voor onze bewoners vragen wij 5 refurbished laptops.

 

Bewoners krijgen deze laptops in bruikleen om te gebruiken voor trainingen op het gebied van participatie en inburgering.

De bruikleen is alleen geldig tijdens hun verblijf op de locatie in Hengelo.

 

Ik heb interesse

Organisatie

Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)