Voorlichting over de asielprocedure in Nederland

Kennis en expertise

Voorlichting inclusief rondleiding

 

Voorlichting betreffende algemene informatie over asielzoekers, procedures, opvang, dagbesteding en het leven in een opvanglocatie.

Aanvullend zal er een rondleiding over de locatie worden verzorgd.

Wanneer het volgens de richtlijnen van het RIVM weer mogelijk is bieden wij voor 10 bezoekers de mogelijkheid om aan de voorlichting en rondleiding deel te nemen.

 

 

 

Ik heb interesse