Update Statuten + HR

Kennis en expertise

Aanpassing statuten + HR van de Hengelose Korenkoepel.

 

De statuten en huishoudelijke reglementen van de Hengelose Korenkoepel stammen uit 1998 en hebben de volgende aanpassingen nodig:

- In lijn brengen met de huidige vorm/werkwijze van het bestuur.

- Voldoen aan de WBTR.

De vereniging heeft deskundige hulp nodig om deze statuten + HR aanpassingen te definieren, te implementeren en te laten passeren.

 

Ik heb interesse

Organisatie

Hengelose Korenkoepel