Nieuwe statuten vastleggen

Diversen

Vernieuwen statuten

 

Onze verenigingsstatuten zijn verouderd en aan actualisatie toe. We hebben aan de hand van een format van de FASO een concept voor nieuwe statuten opgesteld, inclusief een aanpassing van de verenigingsnaam. Het concept heeft de instemming van onze leden.
We zoeken een notaris die wil meekijken naar de inhoud van de statuten en deze wil vastleggen in een acte van statutenwijziging en vervolgens deponeren bij de KvK.

 

Ik heb interesse

Organisatie

Symphonieorkest Elad